ATW Aerial Tramway: Tersinir Hava Tramvayları

  • Location :

Bu tür teleferiklerin tanımlayıcı niteliği tersinir hareketidir. Çoğu durumlarda, istasyonlar arasında ileri – geri giden bir ya da iki taşıyıcı bulunmaktadır. Bunlar bir ya da iki halat ile çekilir. Taşıyıcı halat üzerinde seyahat eden kabinler, üst ve alt çekme halatına bağlıdırlar. İstasyonlardan birinde çekme halatı motor sistemi ile itilir; diğer istasyonda gerekli gerginin sağlanması için balans ağırlığı bulunur.

Hava tramvayları vadileri, dağ geçitleri, nehirleri ve buzulları kolaylıkla geçer; kentsel ulaşım açısından da giderek daha yaygın hale gelmektedir. Kabinler saatte 500 ile 2.000 yolcu taşıyabilmek için 6 ile 200 yolcu kapasiteli tasarlanabilir ki bu da tramvayın, sistem uzunluğuna ve saatteki hızına bağlıdır. (en çok 12 m/s).

İlk bakışta tersinir hava tramvayı

  • 3 km halat açıklığı
  • Saat ve yön başına 2.000 yolcu taşıma kapasitesi
  • Yolcu ve yük taşıma birleşimi olanağı
  • Zorlu arazilerde kullanıma uygun